Privacy Disclaimer

Privacy statement
Wij handelen volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gaan zorgvuldig om met jouw ingevoerde gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie tussen jou en natasjastorm.nl. Wij zullen de door jouw ingevoerde gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht. Wel gebruiken wij jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk te informeren over onze activiteiten. Als je hier geen prijs op stelt, dan kun je contact opnemen. natasjastorm.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring.

Disclaimer
natasjastorm.nl streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via www.natasjastorm.nl op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kunnen we niet garanderen dat de informatie steeds correct of volledig is. Aan de op www.natasjastorm.nl aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Natasjastorm.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stellen we het bijzonder op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld. Informatie, suggesties voor verbetering en gebruik van ander materiaal en berichten die wij ontvangen, worden door ons beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door ons vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Lees hiervoor onze Privacy verklaring. natasjastorm.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op www.natasjastorm.nl te allen tijde te verbeteren, verwijderen of anderszins te wijzigen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je de browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard voor een volgend bezoek. Cookies hebben verschillende functies. In de eerste plaats helpen ze je bij het surfen door voorkeuren en instellingen bij te houden. De cookies die adverteerders en website-eigenaren inzicht geven in jouw interesses kun je aan of uitzetten op www.youronlinechoices.eu/nl . Je kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en niet je surfgedrag mogen vastleggen.